Hỗ trợ kỹ thuật

Nếu bạn là khách hàng của LVtech KHÔNG sử dụng gói dịch vụ hỗ trợ HOẶC CHƯA là khách hàng của LVtech:

Để liên hệ với các trung tâm hỗ trợ của Google Apps trên toàn cầu thông qua điện thoại, email và công cụ trực tuyến, Bạn cần cung cấp mã số PIN của tên miền ngay khi liên hệ. Ngôn ngữ trao đổi là tiếng Anh.

Tuy nhiên, LVtech sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật với mức phí là 1.100.000 đồng (tương đương 50USD) cho một yêu cầu.

  • Sau đó Bạn mở yêu cầu thông tin tại đây. Mỗi yêu cầu sẽ được thực hiện không quá 2 giờ đối với ngày làm việc bình thường.
  • Bạn sẽ thanh toán cho LVtech ngay sau khi sự cố được giải quyết xong.

Nếu bạn là khách hàng của LVtech  sử dụng gói dịch vụ hỗ trợ

Bạn có thể liên lạc với LVtech thông qua số điện thoại chỉ dành để hỗ trợ khách hàng là +84 908 004 497 hoặc email đến      support@lvtech.com.vn. Chú ý: LVtech chỉ phản hồi những khách hàng có sử dụng gói dịch vụ hỗ trợ Google Apps.