Home

Tại sao phải nâng cấp lên Google Drive for Work?

Sau khi Google Drive for Work được trình làng, đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, chung quy chỉ một mối quan tâm: “Tại sao chúng ta nên chuyển sang Google Apps Unlimited?” Nếu bạn đang sử dụng Google Apps for Business và mong muốn dung lượng lưu trữ không giới hạn, khả năng lưu trữ của Google Vault, nâng cao kiểm soát quản trị đối với các tài liệu trực tuyến của người dùng, bổ sung các tính năng kiểm soát và báo cáo, bạn có thể (và nên) nâng cấp lên Google Apps Unlimited.


Tất cả những tính năng Google Apps Business đã được cung cấp cho tổ chức của bạn giờ đây bổ sung thêm Google Drive for Work (còn được gọi là Apps Unlimited) được cải tiến trong thời gian gần đây với nhiều tính năng mới được thêm vào "Google Apps" bao gồm trải nghiệm web mới và di động, chỉnh sửa với Quickoffice, Admin transfer mới và các công cụ phục hồi, mã hóa và kích hoạt API. Cũng như các Apps cao cấp, có rất nhiều tính năng chỉ được cung cấp cho Apps Unlimited. Ngoài tất cả các tính năng của Google Apps for Business, khi bạn nâng cấp Google Apps Unlimited bạn sẽ được sử dụng một số dịch vụ doanh nghiệp cao cấp, bao gồm:

Nếu bạn đang xem xét một giải pháp lưu trữ đám mây cho tổ chức của bạn, đây là một biểu đồ so sánh các sản phẩm khác so với Google Apps Unlimited:

Features

Google Apps Basic

(No Vault)

Google Apps Unlimited

Box - Business

Box - Interprise

Dropbox Pro

Dropbox for Business

Price - Monthly

$5/mo/user

$10/mo/user

$15/mo/user

$35/user/mo

$9.99/user/mo

$15/user/mo

Apps(Mail, Calendar) Included

Avaiable

Avaiable

No

No

No

No

Storage Limit

30GB

Unlimited

Unlimited

Unlimited

100GB

Unlimited

File – Upload limit

1TB

5TB

5GB

5GB

10GB

10GB

Activity API

Avaiable

Avaiable

No

No

No

No

e-Discovery

No

Avaiable

No

Avaiable

No

No

Retention & Archiving

No

Vault search for Drive

No

No

No

No


Comments