Recent site activity

Feb 9, 2018, 5:07 PM My Lien created MỚI: nhận xét về tập tin của Microsoft trong Google Drive
Feb 8, 2018, 5:07 PM My Lien edited Năm lý do doanh nghiệp nên trải nghiệm Google Sheets
Feb 8, 2018, 5:07 PM My Lien attached xemthem.png to Năm lý do doanh nghiệp nên trải nghiệm Google Sheets
Feb 8, 2018, 5:07 PM My Lien created Năm lý do doanh nghiệp nên trải nghiệm Google Sheets
Feb 6, 2018, 5:04 PM My Lien edited Hai mươi hai ứng dụng của bên thứ ba được thêm vào danh mục ứng dụng SAML
Feb 6, 2018, 5:04 PM My Lien edited Hai mươi hai ứng dụng của bên thứ ba được thêm vào danh mục ứng dụng SAML
Feb 6, 2018, 5:03 PM My Lien attached xemthem.png to Hai mươi hai ứng dụng của bên thứ ba được thêm vào danh mục ứng dụng SAML
Feb 6, 2018, 5:03 PM My Lien attached 7-2-2018.png to Hai mươi hai ứng dụng của bên thứ ba được thêm vào danh mục ứng dụng SAML
Feb 6, 2018, 5:03 PM My Lien created Hai mươi hai ứng dụng của bên thứ ba được thêm vào danh mục ứng dụng SAML
Feb 5, 2018, 4:58 PM My Lien edited G Suite Business
Feb 4, 2018, 5:12 PM My Lien edited Xuất bản trang web cho đối tượng cụ thể trong Google Sites mới
Feb 4, 2018, 5:12 PM My Lien edited Xuất bản trang web cho đối tượng cụ thể trong Google Sites mới
Feb 4, 2018, 5:11 PM My Lien attached xemthem.png to Xuất bản trang web cho đối tượng cụ thể trong Google Sites mới
Feb 4, 2018, 5:11 PM My Lien created Xuất bản trang web cho đối tượng cụ thể trong Google Sites mới
Feb 2, 2018, 5:17 PM My Lien edited Thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán 2018
Feb 2, 2018, 5:16 PM My Lien attached xemthem.png to Thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán 2018
Feb 2, 2018, 5:16 PM My Lien attached Calendar.png to Thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán 2018
Feb 2, 2018, 5:16 PM My Lien created Thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán 2018
Feb 2, 2018, 5:00 PM My Lien edited Giới thiệu trung tâm bảo mật G Suite
Feb 2, 2018, 4:59 PM My Lien attached xemthem.png to Giới thiệu trung tâm bảo mật G Suite
Feb 2, 2018, 4:59 PM My Lien created Giới thiệu trung tâm bảo mật G Suite
Feb 1, 2018, 5:11 PM My Lien edited Jamboard hiện là dịch vụ cốt lõi của G Suite
Feb 1, 2018, 5:11 PM My Lien attached xemthem.png to Jamboard hiện là dịch vụ cốt lõi của G Suite
Feb 1, 2018, 5:11 PM My Lien attached 2-2-2018.jpg to Jamboard hiện là dịch vụ cốt lõi của G Suite
Feb 1, 2018, 5:11 PM My Lien created Jamboard hiện là dịch vụ cốt lõi của G Suite