Thông tin‎ > ‎

Bảo vệ tên miền bị lạm dụng chuyển tiếp SMTP bằng cách tự động tạm ngưng người dùng

posted Jan 25, 2017, 5:09 PM by My Lien   [ updated Jan 25, 2017, 5:13 PM ]
Tháng Mười năm ngoái, Google đã
công bố một thông báo quản trị mới cho biết khi một trong số người dùng lạm dụng các dịch vụ chuyển tiếp SMTP để gửi thư rác hoặc các email độc hại.
https://docs.google.com/document/d/1PgRPhl2BBhA9cMNxVl3dKfpgjw3N59KhiCI4zedscjc/edit?usp=sharing