Thông tin‎ > ‎

Cải cách tìm kiếm đăng nhập email trong Gmail

posted May 11, 2017, 6:14 PM by My Lien   [ updated May 11, 2017, 6:16 PM ]
Tháng 12 năm ngoái, Google đã
cải tiến các công cụ khắc phục sự cố nhằm giúp quản trị viên Gmail dễ dàng hỗ trợ người dùng. Theo đó, Google đang tiến hành một số cải tiến cho công cụ Tìm kiếm Đăng nhập email.
https://docs.google.com/document/d/1OD9RrlkzpTGGnfNxxe7psoI_u_7gnFqELo0Q9gRNP7s/edit?usp=sharing