Thông tin‎ > ‎

Cải tiến máy dò mới dành cho DLP Gmail

posted May 25, 2016, 7:13 PM by My Lien   [ updated May 25, 2016, 7:14 PM ]
Đầu năm 2016, Google đã
công bố một số cải tiến ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) dành cho Gmail, như nhận dạng ký tự quang học và kiểm soát phát hiện nội dung linh hoạt hơn. Khách hàng Google Apps Unlimited trên toàn thế giới có thể bắt đầu sử dụng DLP để tự động kiểm tra thư gửi đi theo chính sách nội dung được cài đặt bởi quản trị viên và giúp ngăn ngừa mất dữ liệu do bất cẩn.
https://drive.google.com/a/gooapps.edu.vn/file/d/0B6TaBxtNqZBMek9meWxvNmVCVlU/view?usp=sharing