Thông tin‎ > ‎

Cải tiến ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) dành cho Gmail

posted Mar 2, 2016, 8:28 PM by My Lien   [ updated Mar 2, 2016, 8:32 PM ]
Tháng 9/2015 Google đã
công bố Data Loss Prevention (DLP) dành cho Gmail, cung cấp cho khách hàng Google Apps Unlimited lớp bảo vệ để ngăn chặn các thông tin nhạy cảm không bị tiết lộ.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMYzdrcWdtaUpwTE0/view?usp=sharing