Thông tin‎ > ‎

Chèn video từ Google Drive vào Google Slides

posted Feb 26, 2017, 5:00 PM by My Lien
Bắt đầu từ ngày hôm nay, người dùng có thể chèn và phát video từ Google Drive vào trong Google Slides, bên cạnh
việc chèn video từ YouTube.
https://docs.google.com/document/d/1xOApDSc9M-S59HChuxxm8ioT5aA4acNmRy-KW0SKcAM/edit?usp=sharing