Thông tin‎ > ‎

Dựng lại hoàn toàn Google Sites đã khả dụng cho doanh nghiệp

posted Dec 2, 2016, 4:49 PM by My Lien   [ updated Dec 2, 2016, 4:52 PM ]
Tháng 06/2016, Google đã
công bố đang trong tiến trình dựng lại hoàn toàn Google Sites phiên bản mới. Từ đó, Google đã làm việc với tập hợp khách hàng thông qua Chương trình người dùng thử nghiệm để kiểm nghiệm Sites mới và tinh chỉnh các trải nghiệm.
https://docs.google.com/document/d/1C_HYbzXm_vLJ0N-LO6FD0QR8tPU9WfEjEflkfLrC6Lk/edit?usp=sharing