Thông tin‎ > ‎

Google Drive Sync sẽ ngừng hoạt động vào ngày 12/5/2018

posted Jan 28, 2018, 5:07 PM by My Lien   [ updated Jan 28, 2018, 5:08 PM ]
Khi
ra mắt Drive File Stream vào năm ngoái, Google đã thông báo rằng ứng dụng đồng bộ Google Drive dành cho Mac và PC - hay còn  được gọi là “Google Drive for Mac/PC” - bị ngưng hoàn toàn vào ngày 12/03/2018. Nhưng theo phản hồi từ phía người dùng, Google sẽ tạm hoãn thời gian ngưng hỗ trợ cho đến ngày 12/05/2018.
https://docs.google.com/document/d/1AzEpgGtD6JZA5VtNkwIaANzKtuYnLioe_a1mxl9q3HI/edit?usp=sharing