Thông tin‎ > ‎

Hỗ trợ xoay văn bản, định dạng số kế toán và nhiều hơn nữa trong Google Sheets

posted Mar 5, 2017, 5:00 PM by My Lien
Google đang nỗ lực để đảm bảo rằng Google Sheets đáp ứng nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp/tổ chức. Và hôm nay, Google giới thiệu một số tính năng thân thiện dành cho doanh nghiệp (theo yêu cầu người dùng) trong Sheets trên web, Android và iOS
https://docs.google.com/document/d/1RoX9AjtvfLauFo9fY-Y3l7xV5XjdXcUmRiNVLgbyQyg/edit?usp=sharing