Thông tin‎ > ‎

MỚI: Thêm số liệu và báo cáo API của Google+ vào Admin console

posted Jul 16, 2017, 6:10 PM by My Lien   [ updated Jul 16, 2017, 6:12 PM ]
Từ việc chia sẻ cập nhật với các nhóm để tạo thông tin liên lạc giữa các văn phòng/chi nhánh, nên giờ đây ngày càng có nhiều tổ chức đang áp dụng Google+ để biến đổi phương thức làm việc. Vào tháng 4 năm nay, Google đã thêm
tổng hợp hoạt động của người dùng Google+ vào Admmin console và Báo cáo API, cho phép quản trị viên theo dõi việc đăng ký, bài đăng và nhận xét của người dùng và hơn thế nữa.
https://docs.google.com/document/d/1egZIA3p80P3bKU2yD619N5NSiRFZyD2k-J3hJC36lqI/edit?usp=sharing