Thông tin‎ > ‎

Nâng cấp lên Google Apps Unlimited

posted Jun 30, 2015, 1:00 AM by My Lien   [ updated Jun 30, 2015, 1:00 AM ]
Sau khi nâng cấp lên Google Apps Unlimited, Vault sẽ tự động được kích hoạt cho tất cả mọi người trong tổ chức, và tất cả người dùng sẽ phải tuân thủ chính sách xóa và lưu giữ dữ liệu.

https://drive.google.com/a/lvtech.com.vn/file/d/0By2LWta_orC3NUxqUWJ3U3BZNk0/view?usp=sharing