Thông tin‎ > ‎

Ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) dành cho Gmail

posted Jan 18, 2016, 5:11 PM by My Lien   [ updated Jan 18, 2016, 5:15 PM ]
Bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần bảo mật dữ liệu cho dù đó là dữ liệu bí mật trong công cuộc cải tổ, kế hoạch chiến lược, hoặc các vấn đề nhân sự nhạy cảm. Để đảm bảo an toàn dữ liệu không bị tiết lộ do sơ suất hay do chủ ý cần phải được đơn giản, nhanh chóng và đáng tin cậy. Thực tế, Google for Work đã giúp quản trị viên quản lý bảo mật thông tin với các công cụ như mã hóa, kiểm soát chia sẻ, quản lý thiết bị di động và xác minh hai bước.
http://info.lvtech.com.vn/news/google-apps-unlimited