Thông tin‎ > ‎

Nhúng mã HTML và JavaScript trong Google Sites mới

posted Dec 14, 2017, 5:08 PM by My Lien   [ updated Dec 14, 2017, 5:09 PM ]
Gần đây, Google đã cho phép
nhúng các trang web dưới dạng iframes trong Google Sites mới. Với lần ra mắt này, Google cung cấp thêm một công cụ để tùy chỉnh các trang web, người dùng có thể nhúng mã HTML và JavaScript trực tiếp vào các trang Sites.
https://docs.google.com/document/d/17uChEbrsXN2NOG1QyGHuuEpjuZKf_aul_D54RyUwX-4/edit?usp=sharing