Thông tin‎ > ‎

Ra mắt Google Sites mới

posted Nov 22, 2016, 4:46 PM by My Lien   [ updated Nov 22, 2016, 4:50 PM ]
Tháng 06/2016, Google giới thiệu
bản xem trước Google Sites được dựng lại hoàn toàn với Chương trình người dùng thử nghiệm. Kể từ ngày 9/11/2016, Google công bố Google Sites phiên bản mới hiện đã khả dụng cho khách hàng G Suite.
https://docs.google.com/document/d/1BveisEhbyQ-R9U0HrY0Wj0Xuj52qLg47BdGEoaYuPZ0/edit?usp=sharing