Thông tin‎ > ‎

Tạo nhóm trò chuyện Google Hangouts trên web

posted Feb 16, 2017, 4:55 PM by My Lien
Năm ngoái, Google trình làng khả năng
tạo và chia sẻ liên kết ngắn để trò chuyện nhóm trong Hangouts. Điều này cho phép nhóm được chọn mời trong một cuộc trò chuyện thay vì phải mời từng người một. Hôm nay, Google đã tinh giản các thao tác giúp người dùng tạo nhóm trò chuyện dễ dàng hơn (nhóm cộng tác hay nhóm dự án).
https://docs.google.com/document/d/1JIU1AuN5hZrgFdfd_sjQbfr6oUVK5AtKlW1z3QJUxis/edit?usp=sharing

Comments