Thông tin‎ > ‎

Thay đổi giao diện bản xem trước Danh bạ mới

posted Jan 17, 2017, 4:46 PM by My Lien
Quản trị viên lưu ý!
Trong những ngày sắp tới đây, người dùng kích hoạt bản xem trước Google Contact mới sẽ tự động được nâng cấp lên giao diện người dùng mới.
https://docs.google.com/document/d/1yAj1WfBVFkSrhekOcfsyoicvX5tHekMvF1eFB3C3UKA/edit?usp=sharing