Thông tin‎ > ‎

Tìm kiếm trong Google Sites mới

posted Sep 28, 2017, 6:26 PM by My Lien   [ updated Sep 28, 2017, 6:30 PM ]
Gần đây, Google đã cải tiến giúp tạo nội dung trên Google Sites mới dễ dàng hơn. và hôm nay, thêm một cải tiến mới: tìm nội dung trên các trang web dễ dàng hơn. Kể từ nay trở đi, người dùng chỉ cần nhấp vào kính lúp ở góc trên bên phải màn hình và tìm kiếm trên toàn bộ trang web.
https://sites.google.com/a/lvtech.com.vn/google-apps-lvtech/thong-tin/_draft_post/xemthem.png