Thông tin‎ > ‎

Tìm tất cả nội dung và cộng đồng từ Google+ với luồng Khám phá mới

posted Aug 22, 2017, 6:21 PM by My Lien   [ updated Aug 22, 2017, 6:23 PM ]
Để giúp người sử dụng Google+ tìm thấy các cuộc trò chuyện hữu ích trong nội bộ công ty, Google sẽ giới thiệu một thẻ Khám phá mới trênthiết bị iOS và trên web.
https://docs.google.com/document/d/1RIXqmgLqJz09WH3oBfs-qCJvu4AQZiT6SDk-PHBYGYI/edit?usp=sharing